Visa Reg

Un sistema de reg exsudant, fàcil d’instal·lar i amb 5 anys de garantia.

REG EXUDANT

Descripció

Aquesta divisió està present en el sector de l’agricultura i la jardineria. El seu producte principal és el tub VISA REG: un revolucionari sistema de reg per exsudació, format per un tub tèxtil tècnic que produeix un cabal controlat d’aigua contínua i uniforme en tota la seva longitud i superfície. És un producte fabricat amb materials de primera qualitat, que compleix amb els estàndards de seguretat més elevats.

La seva composició 100% porosa en tota la superfície permet el reg a baixa pressió de forma natural per acció de la gravetat o l’ús en instal·lacions de reg a pressió. VISA REG ens ofereix un cabal estable, independentment de les condicions de treball.

VISA REG és inalterable als canvis de temperatura i a altres inclemències meteorològiques, per la qual cosa no es produeix variació en la línia de reg.

Gràcies a la seva estructura flexible i als seus porus no s’obtura per la calç, treballa en superfície o enterrat i aporta oxigenació al terreny de forma continuada i estable.

VISA REG: SISTEMA DE REG ECOLÒGIC

 • Màxima eficiència del reg: estalvi d’aigua i energia.
 • Fabricat amb materials no tòxics.
 • Reutilitzable.

ESTALVI D’AIGUA ENTRE UN 50% A UN 60% RESPECTE A ALTRES SISTEMES DE REG

 • Permet instal·lar línies de 100 metres alimentades per un sol extrem.
 • O bé, línies de 200 metres alimentades pels dos extrems de tub VISA REG.
 • Pendent màxim de treball del 2% al 3% de les línies de reg.
 • En terrenys molt inclinats pot ser necessari regular la pressió per a un reg homogeni.

FUNCIONA EN BAIXA PRESSIÓ SENSE BOMBES O DISPOSITIUS

 • Sense cost de subministrament energètic.
 • També permet el seu ús en instal·lacions amb pressió.
 • Pressió de treball recomanada de 0,4 a 1 bar.

ESPONJA I OXIGENA EL SÒL

 • Aporta hidratació de forma permanent, controlada i uniforme.
 • Es pot instal·lar en superfície, cobert o enterrat.

FILTRACIÓ NO NECESSÀRIA AMB AIGUA POTABLE

Per a aigües no potables es recomanen filtres de 130 a 150 micres (de 120 a 100 mesh).

COMPATIBLE AMB ADOBS I PRODUCTES FITOSANITARIS

 • Permet el subministrament d’adobs i productes fitosanitaris solubles en aigua a través de la instal·lació de reg.

ESTRUCTURA LLEUGERA, FLEXIBLE, RESISTENT I 100% POROSA

 • La seva flexibilitat evita el perill d’obturació per acció de la calç.
 • Fabricat amb materials resistents a l’abrasió, raigs solars (UV) i intempèrie.
 • Resistent fins a 150 kg de trencament per tracció.
 • 15 bar de pressió màxima de trencament a esclat.
 • No li afecten els canvis de temperatura, no pateix variació de la línia de reg.
 • Resistent a la climatologia: segueix inalterable en la seva longitud i uniformitat.
 • El vent no afecta la distribució de l’aigua.

GARANTIA VISA REG

 • Sistema tèxtil tècnic fabricat a Europa.
 • Garantia de funcionament de 5 anys.

UTILITZA ACCESSORIS ESTÀNDARDS DE 16 MM.

 • Adaptable i compatible amb qualsevol instal·lació ja existent.
 • Diàmetre interior estandarditzat de 16 mm aprox.
 • Compatible amb tots els accessoris del mercat de 16 mm.

Productes

Malla vermella

Llegir més

Malla verda

Llegir més