Visa Filtration

Especialistes en la filtració industrial de líquids.

Resina Fenòlica

Descripció

Els nostres cartutxos de resina fenòlica tenen un disseny únic i patentat de filtració en dues etapes. Aquesta estructura permet maximitzar l’eliminació de partícules i la durabilitat dels cartutxos en la filtració de fluids viscosos.

Una capa exterior prefiltrant enrotllada en espiral augmenta l’eficàcia del cartutx i n’elimina més residus, en comparació amb els cartutxos de resines convencionals.

Característiques dels cartutxos de resina fenòlica VISA FILTRATION:

 Material: resina fenòlica

 Grandària: 10 – 20 – 30 – 40 polzades

 Grau de filtració: de 2 a 150 micres