Visa Filtration

Especialistes en la filtració industrial de líquids.

Adaptadors

Descripció

Els adaptadors estan disponibles en una varietat de grandàries i materials d’acord amb els tubs que s’han d’utilitzar amb bosses d’anell en acer en sistemes oberts de filtració. Ideal per a les aplicacions en què les carcasses són poc pràctiques.